aktualności


WAKACJE 2023
Wakacyjne warsztaty jeździeckie w Amber Horse - przez całe wakacje! Tradycyjnie jak co roku zapraszamy najmłodszych na wakacyjne zajęcia w stajni! Będziemy jeździć konno, śpiewać, rysować i biegać, a przede wszystkim: dobrze się bawić! zapraszamy dzieci już od 6 roku życia
czytaj więcej

ZMIANY W CENNIKU
Uprzejmie informujemy o zmianie cennika naszych usług. Nowe ceny obowiązują od dnia 10 czerwca.
czytaj więcej

AMBERIADA 2019


WAKACJE 2019
Półkolonie w Amber Horse - przez całe wakacje! Tradycyjnie jak co roku zapraszamy najmłodszych na wakacyjne zajęcia w stajni! Będziemy jeździć konno, śpiewać, rysować i biegać, a przede wszystkim: dobrze się bawić! zapraszamy dzieci już od 6 roku życia
czytaj więcej

�WI�TY JERZY
W weekend 23-24 kwietnia zapraszamy na wiosenne zawody w KJ Amber Horse. W sobot� b�dziemy walczy� w konkurencjach zr�czno�ciowych, a w niedziel� na czworoboku i parkurze. Zatem na ko�!
czytaj wi�cej

[10.04.2016]
�WI�TY MIKO�AJEK KONNY 2015
W niedziel� 6 grudnia zapraszamy na zawody miko�ajkowe. W programie konkursy Caprillego o r�nych stopniach trudno�ci. Zapraszamy!
czytaj wi�cej

[27.11.2015]
HUBERTUSIK 2015
W niedziel� 25 pa�dziernika zapraszamy na zawody z okazji obchod�w �wi�ta patrona je�dziectwa: �wi�tego Huberta. W programie konkursy dla ka�dego - ma�ego i du�ego. Zapraszamy!
czytaj wi�cej

[16.10.2015]
RUSZAMY W SEZON JESIENNY!
We wrze�niu rozpoczynamy kursy jazdy konnej na sezon 2015/16. Czekaj� na was nowe, ciekawe zaj�cia dedykowane dla r�nych grup zaawansowania i wieku. Zapraszamy!
czytaj wi�cej

Zmiana cen
Od 10 wrze�nia zmianie ulegaj� ceny jazd konnych i zasady korzystania z karnet�w. Prosimy o zapoznanie si� z zak�adk� cennik.
cennik

WAKACJE 2015
Wakacje tu� tu�! Ju� po raz dziesi�ty zapraszamy najm�odszych na wakacyjne zaj�cia w stajni! B�dziemy je�dzi� konno, �piewa�, rysowa� i biega�, a przede wszystkim: dobrze si� bawi�! zapraszamy dzieci ju� od 6 roku �ycia
czytaj wi�cej

Zapraszamy na Ferie w stajni!
Zapraszamy zimowe zaj�cia w czasie ferii! Dwa turnusy, kameralna atmosfera, pyszne jedzonko i nasze kochane koniki to gwarancja dobrej zabawy.
czytaj wi�cej

[29.12.2014]
Zapraszamy na nasz Fan Page!
Zapraszamy do 'polubienia' naszej strony na facebooku - tam umieszczamy naj�wie�sze informacje z �ycia stajni, relacje i zaproszenia. Zajrzyj na: www.facebook.com/kjamberhorse

[22.05.2014]
WAKACJE 2014
Ju� po raz 9 zapraszamy najm�odszych na wakacyjne zaj�cia w stajni! B�dziemy je�dzi� konno, �piewa�, rysowa� i biega�, a przede wszystkim: dobrze si� bawi�! zapraszamy dzieci ju� od 6 roku �ycia
czytaj wi�cej

[22.05.2014]
Sezon jezdziecki 2013/2014
Jesie� to najlepszy czas na nauk� jazdy konnej! S�o�ce przygrzewa, wiatr ch�odzi, a muchy przestaj� k�sa�. Tradycyjnie zaj�cia w tygodniu prowadzimy z podzia�em na grupy m�odsze (16:00) i starsze (17:30). Nowo�ci� s� weekendowe tereny o godzinie 8:30, a tak�e grupa rekonstrukcyjna z elementami musztry wojskowej - zainteresowanych prosimy o kontakt z El� lub Kasi� (wst�pnie wtorki lub czwartki godzina 17:30)

[31.08.2013]
Kawaleryjskie Swieto Konia
25 maja zapraszamy na ca�y dzie� emocji i zabawy w ramach II Kawaleryjskiego Swieta Konia! W programie zawody w uje�d�eniu, skokach i liczne pokazy.
Propozycje zawod�w

[13.05.2013]
WAKACJE 2013
Ju� po raz 8 zapraszamy najm�odszych na wakacyjne zaj�cia w stajni! B�dziemy je�dzi� konno, �piewa�, rysowa� i biega�, a przede wszystkim: dobrze si� bawi�! zapraszamy dzieci ju� od 6 roku �ycia

[13.05.2013]
Otwarte ogrody
17 czerwca w ramach festiwalu otwarte ogrody w naszej stajni odby�o si� Kawaleryjskie �wi�to Konia. Zapraszamy do obejrzenia realacji naszej zaprzyja�nionej pani fotograf Beaty Pi�tkowskiej
Foto relacja

[24.06.2012]
Zima w Amber Horse
Mimo, �e zima w tym roku przysz�a p�no i nie rozpieszcza�a nas temperatur� uda�o nam si� skorzysta� ze �niegu. By�y saneczki, pieczone kie�baski i bitwa na �nie�ki, a przede wszystkim u�miechy rozbawionych dzieci!

[15.02.2012]
Feliz Navidad!


[23.12.2011]
II Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Powo�eniu
W o�rodku Ku�nia Nowowiejska k. Wiskitek ju� po raz drugi uczestniczyli�my w Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza w Powo�eniu. Nasi reprezentanci powr�cili z medalami:
 • Dominika Ickiewicz srebrny medal w kategorii kuce single
 • Sebastian Widalski br�zowy medal w kategorii konie profi

 • [2.11.2011]
  Nasi na Mistrzostwach Polski
  W drugi weekend pa�dziernika w Bydgoszczy odby�y si� Mistrzostwa Polski w powo�eniu zaprz�gami jednokonnymi. Nasz reprezentant Sebastian Widalski powo��cy Niklem zaj�� VI miejsce. Gratulacje dla zawodnika i jego luzaczki - Ani S�poli�skiej.

  [21.10.2011]
  Egzamin na odznaki je�dzieckie
  W sobot� 10 wrze�nia odby�y si� egzaminy na odznaki je�dzieckie i sympatyczne spotkanie klubowicz�w przy ognisku. Gratulujemy zdobytych odznak wszystkim zdaj�cym!

  [11.09.2011]
  Sezon je�dziecki 2011-2012
  Po wakacjach zapraszamy do zapoznania si� z nowym grafikiem jazd. Zmianie ulegaj� tak�e ceny zaj��.
  Szczeg�y

  [1.09.2011]
  Wakacje 2011
  Wakacje - pe�ne przyg�d z ko�mi w tle - za nami, ale to nie koniec! Zapraszamy wszystkich uczestnik�w p�kolonii na ognisko z okazji rozpocz�cia roku szkolnego ju� w najbli�sza sobot� 10 wrze�nia o godzinie 17tej.

  [31.08.2011]
  Wolne miejsca w pensjonacie
  Do��cz do nas ze swoim koniem - u nas znajdziesz du�e boksy, kryt� uje�d�alni�, pastwiska i padoki, a tak�e mi�� atmosfer�, dobr� zabaw� i nowych przyjaci�.
  Zapraszamy!

  [10.05.2010]
  Zapraszamy do nauki
  Jazda konna w Amber Horse to do�wiadczeni instruktorzy, ciekawe zaj�cia i mi�e konie. Oferujemy nauk� w ma�ych grupach, bo zale�y nam, aby nasi klienci mieli zapewnione najlepszej jako�ci us�ugi i indywidualne podej�cie. W maju - promocja na niedziel� - przyjd� do nas lub zadzwo� i zapytaj o weekendowe przeja�d�ki dla pocz�tkuj�cych

  [1.05.2010]  wi�cej...